Nuvarande valpkullar

För närvarande har vi ingen kull, men planerar valpar  under 2024