Nuvarande valpkullar

Almas och Kurts valpar föddes den 14/9

Är leveransklara den 9/11 då de är 8 veckor

Goldfashion När Vi Två Blir En "Alma"

Goldfashion Magic Touch

Clara och Kurts valpar föddes den 31/8

Är leveransklara den 26/10 då de är 8 veckor

Goldfashion You Get My Love

Goldfashion Magic Touch